||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o zakończeniu procedury naboru w Urzędzie Gminy Świerczów na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze 

Informatyk w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że zakończono procedurę naboru na w/w stanowisko, w wyniku której nie dokonano rozstrzygnięcia naboru.

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta. 

 

 

Wójt Gminy Świerczów

 

mgr Barbara Bednarz

 

 

 

Świerczów, dnia 21 listopada 2023 r.