||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

logo MRiPS.png

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

  1. dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych( Dz. U .z 2021 poz.573 ) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art.5 i art.62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
    • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m. in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Gmina będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Na 2024 r. opieka wytchnieniowa to 240 godzin dla 1 osoby nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej w świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy z wykonawcą usługi do 31 grudnia 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie kwalifikuje do przyznania i przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie zał.7 Karta zgłoszenie do Programu "Opieka wytchnieniowa ''dla jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Mając na względzie powyższe zwracam się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłoszenie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15, tel.774196123 lub 774746010.

termin zgłoszenia 13.11.2023r.

Wszelkie informacje na stronie www. niepełnosprawni.gov.pl

 

Załącznik:

PDFZałącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społeczne „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  edycja 2024
DOCZałącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społeczne „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  edycja 2024