||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

!!! KOMUNIKAT !!!

Przypominam, że zgodnie z zawartą Umową użyczenia od Gminy Świerczów sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Świerczów, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do składania oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu (co 6 miesięcy przez okres 2 lat).

Przypomina się, że oświadczenia składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Obecnie oświadczenie o użytkowaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do Sekretariatu, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów bądź za pośrednictwem skrzynki e-puap  w okresie do 17.11.2023 r.

Druk oświadczenia dla osób, które zagubiły oświadczenie poniżej.

W załączeniu wzór oświadczenia.

DOCzał nr 1 do procedury.doc

                                                                                                          Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                              Barbara Bednarz