||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

CIEPŁE MIESZKANIE – nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

Wójt Gminy Świerczów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Wniosek o dofinansowanie w programie będzie składać Gmina na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, ze względu na fakt, że zgodnie z założeniami programu beneficjentem programu jest Gmina, natomiast beneficjentem końcowym dotacji będzie: właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, najemcy mieszkań komunalnych, ale jedynie w sytuacji, w której nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali, właściciele mieszkań w blokach uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego (tj. m.in. użytkowanie, służebność).

Deklaracja ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy oraz zebranie listy osób chętnych do skorzystania z dofinansowania i jest dostępna na stronie internetowej gminy www.swierczow.pl w zakładce ochrona środowiska, w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) oraz u Sołtysów.

 

Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, pokój nr 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r.

 

Głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego, na które będzie mógł otrzymać dofinansowanie będzie demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego. Dodatkowym elementem, na które będzie można uzyskać wsparcie będzie wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia głównego.

Program został podzielony na 4 części oraz na następujące poziomy dofinansowania:

  • Część 1 Poziom podstawowy dla beneficjenta, którego roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł;
  • Intensywność dofinansowania w tym przypadku wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16 500 zł.
  • Część 2 Poziom podwyższony dla beneficjenta, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  • Intensywność dofinansowania w tym przypadku wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 27 500 zł.
  • Część 3 Poziom najwyższy dla beneficjenta, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
  • Intensywność dofinansowania w tym przypadku wyniesie do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 41 000 zł.
  • Część 4 Wspólnoty od 3 do 7 lokali, które mogą uzyskać dofinansowanie na:
  • kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła 350 000 zł (60%),
  • kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 360 000 zł (60%) lub 375 000 zł (60%) dla zadania uwzględniającego pompę ciepła,
  • termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła 150 000 zł (60%).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Świerczów do wypełnienia deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza.

Szczegóły pod nr tel. 77 419 61 70 wew. 17 lub osobiście w urzędzie w pokoju nr 6.

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.opole.pl/oferta/cieple-mieszkanie/

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz   

 

Załączniki:

DOCXDeklaracja - Ciepłe mieszkanie
PDFDeklaracja - Ciepłe mieszkanie