||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Laptopy dla czwartoklasistów

logo nldu.png

W ramach rządowego programu „Laptop dla ucznia” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej z terenu Gminy Świerczów otrzymał bezpłatny laptop. Laptopy, które trafiły bezpośrednio do szkół zostały przekazane na własność przez Dyrektorów szkół, w imieniu Wójta Gminy Barbary Bednarz, rodzicom dzieci w miesiącach wrzesień-październik br.
Program ten ma wymiar edukacyjny i społeczny. Służy wyrównywaniu szans, podnoszeniu kwalifikacji cyfrowych młodych ludzi, pomaga rozwijać pasje i zainteresowania.
Program „Laptop dla ucznia”, którego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

Iwona Wilczyńska – Sekretarz Gminy

20231026_134649.png

lap 1.jpeg