||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Świerczów

Z okazji obchodzonego Święta Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 13 października 2023r. w Urzędzie Gminy w Świerczowie odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy i Sekretarza Gminy z wyróżnionymi nauczycielami, podczas którego wyróżnionym nauczycielom wręczono listy gratulacyjne i przyznane nagrody, m.in. za szczególne osiągnięcia oraz z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

O nagrodę Wójta dla nauczycieli zawnioskowały rady pedagogiczne poszczególnych placówek oświatowych, natomiast dyrektorom oraz nauczycielowi Bogusławie Zarzyckiej Wójt przyznała nagrody z własnej inicjatywy

Wśród wyróżnionych nagrodą Wójta są: Dorota Przybylska Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie wraz z nauczycielami - Marcelina Szymańska i Joanna Katra, Jolanta Wilczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie wraz z nauczycielami - Zofia Adamczyk, Aleksandra Konieczna i Bogusława Zarzycka oraz Cezary Zając Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Moniuszki w Bąkowicach wraz z nauczycielami - Aneta Garkut i Agnieszka Idasiak.

Pani Wójt Barbara Bednarz wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty wyraziła swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Pamiętając o wszystkich nauczycielach, wychowawcach, pedagogach, pracownikach administracji i obsługi życzyła niesłabnącej pasji, inspiracji do pracy z uczniami, wielu osiągnięć, a także wszelkiej pomyślności, zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym, szacunku i uznania wychowanków oraz rodziców.

Wyróżnionym podziękowała za trud wkładany w codzienną pracę, nieustawanie w podejmowaniu nowych wyzwań i wytrwałość w inspirowaniu innych i motywowaniu siebie do wydobywania tego, co najlepsze.

Iwona Wilczyńska -  Sekretarz Gminy