||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Jubileusze -Złote Gody i Żelazne Gody

W dniu 30.10.2023 r. w sali Ślubów Urzędu Gminy w Świerczowie pary małżeńskie z terenu Gminy Świerczów obchodziły swoje jubileusze pożycia małżeńskiego. W tym dniu odbyło się uroczyste wręczenie medali dla 11 par małżeńskich, którzy obchodzili „Złote Gody” i jedna para obchodziła „Żelazne Gody”. Tak wspaniałe jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin – dzieci wnuków i prawnuków.

Niezwykle miłą uroczystość rozpoczęła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt  Barbara Bednarz. Witając Dostojnych jubilatów okolicznościowym przemówieniem oraz cytując słowa Marcela Proust „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”. Uroczystego aktu dekoracji Jubilatów obchodzących 50- lecie pożycia małżeńskiego „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonała Wójt Gminy Barbara Bednarz, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy w Świerczowie Adama Janas i Z-cy Kierownika USC Doroty Klisowskiej-Topoła. Wszystkie pary małżeńskie otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty i upominki, wykonano zdjęcia pamiątkowe.

Medal ten jest podziękowaniem za wszystko, co przez tak długi czas Państwo tworzyli i budowali jako małżeństwo i rodzina. W swoim przemówieniu  Pani Wójt skierowała do Szanownych Jubilatów słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie.

 

Medalami za 50 lecie Pożycia Małżeńskiego–„Złote Gody” odznaczeni zostali:

1. Państwo Cieplik Wiesław i Krystyna

2. Państwo Iwanetzcy Eugeniusz i Grażyna

3. Państwo Szewczyk Józef i Stanisława

4. Państwo Lechowscy Bogdan i Barbara

5. Państwo Niszczota Józef i Helena

6. Państwo Husak Marian i Wiktoria

7. Państwo Madej Józef i Adolfina

8. Państwo Kamińscy Włodzimierz i Czesława

9. Państwo Biernaccy Edward i Maria

10. Państwo Mandziuk Piotr i Krystyna

11. Państwo Illich Edward i Teresa

 

Jubileusz 65 -lecia pożycia małżeńskiego–„Żelazne Gody” obchodziło Państwo Mormul Władysław i Janina.

 

Gratulujemy wszystkim Jubilatom pięknego jubileuszu i życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku, radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować wspólnie kolejne jubileusze.

 

Kierownik USC – Wójt Gminy

Barbara Bednarz