||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

W okresie od 11 października 2023 r. do 2 listopada 2023 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swierczow.pl, stronie internetowej Gminy Świerczów i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto informacja rozesłana została do stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencji Starosty Namysłowskiego, a mianowicie:

 1. Gminne Zrzeszenie LZS w Świerczowie;
 2. LZS Starościn;
 3. Klub Sportowy Promil Bąkowice;
 4. Stowarzyszenie Wspólnota Parafialna Biestrzykowice;
 5. Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa;
 6. Stowarzyszenie Dzieci z Grodźca;
 7. Stowarzyszenie Miejsc w Miejscu;
 8. Koło Gospodyń Wiejskich Bąkowice;
 9. Koło Gospodyń Wiejskich Biestrzykowice;
 10. Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowa;
 11. Koło Gospodyń Wiejskich Gola;
 12. Koło Gospodyń Wiejskich Grodziec;
 13. Koło Gospodyń Wiejskich Miejsce;
 14. Koło Gospodyń Wiejskich Miodary;
 15. Koło Gospodyń Wiejskich Starościn;
 16. Koło Gospodyń Wiejskich Świerczów;
 17. Koło Gospodyń Wiejskich Wężowice;
 18. Koło Gospodyń Wiejskich Zbica;
 19. OSP Bąkowice;
 20. OSP Biestrzykowice – Miodary;
 21. OSP Dąbrowa;
 22. OSP Miejsce;
 23. OSP Starościn;
 24. OSP Świerczów.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działających na terenie gminy Świerczów.

Konsultacje polegały na przesłaniu do Urzędu Gminy w Świerczowie propozycji, opinii lub sugestii do zaproponowanego i opublikowanego projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły propozycje, opinie lub sugestie do przedstawionego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz