||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWÓW I RZEKI KLUCZBORSKA STRUGA W MIEJSCOWOŚCI PIECZYSKA – REALIZACJA INWESTYCJI

     

Zrzut ekranu Pieczyska..png

 

TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWÓW I RZEKI KLUCZBORSKA STRUGA W MIEJSCOWOŚCI PIECZYSKA – REALIZACJA INWESTYCJI

 

Trwa inwestycja w ramach podpisanej umowy między Wójtem Gminy – Panią Barbarą Bednarz a Marszałkiem Województwa Opolskiego – Andrzejem Bułą na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki Kluczborska Struga w miejscowości Pieczyska”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Całkowita wartość zadania wynosi 16 734,83 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 12 153,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup: stołu piknikowego – ławostół betonowy parkingowego, lampy solarnej, stojaka rowerowego betonowego, tablicy informacyjnej. Obecnie Gmina jest w trakcie zakupu i montażu ww. urządzeń infrastruktury. Celem podjętych działań jest wzrost atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej na obszarze Gminy Świerczów.

                                                                            Justyna Senkowska - inspektor ds. kadr                                                          

IMG-20240403-WA0000.jpeg