||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie informuje, że w terminie od 11.09.2023 r. do 22.09.2023 r. prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Namysłowie (I)", w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana prze PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

 
Oferowane wsparcie:
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości do 35 000,00 zł brutto

 

Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu (7.00 -  15.00)  pokój nr 8.
 

 

Z uwagi na finansowanie ze środków Unii Europejskiej loga znajdujące się na druku muszą być w wersji pełnokolorowej. 

 

UWAGA!
W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 dla osób w wieku 18-29, uwzględniana jest specyfika wewnątrzregionalna, w tym zawody deficytowe i nadwyżkowe, a nacisk powinien zostać położony na co najmniej jeden z poniższych zakresów:

 1. umiejętności cyfrowe,
 2. umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki,
 3. umiejętności niezbędne z punktu widzenia regionalnych specjalizacji:
 • Technologie chemiczne (zrównoważone)
 • Zrównoważone technologie budownictwa i drewna
 • Technologie przemysłu maszynowego i metalowego
 • Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE)
 • Technologie rolno-spożywcze
 • Procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakość życia
 • Inteligentne systemy zarządzania mobilnością
 • Kształcenie oparte na wiedzy o nowych technologiach i innowacjach
 • Sektor ICT
 • Gospodarka obiegu zamkniętego

Szczegóły w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego 2030 (https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/10/RSIWO-2030.pdf)
 

 1. umiejętności niezbędne w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

 
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, Plac Wolności 1
tel. 77/ 419 09 20.