||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Świerczów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Opolu I informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 11:00 Urzędu Gminy Świerczów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7,

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Opolu I

 

/-/ Liliana Krukowska