||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

K O M U N I K A T Jak uniknąć zakażenia Legionellą

K O M U N I K A T

 

Jak uniknąć zakażenia Legionellą

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w związku z pismem GIS dot. występowania na terenie Polski wysokich temperatur oraz wzrostu ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych, przekazał informacje dot. podejmowanych działań w celu minimalizacji ryzyka wynikającego ze skażenia instalacji obiektów bakterią z rodzaju Legionella.

Jak zaznaczono Legioneloza to zakaźna choroba układu oddechowego. Wywołują ją bakterie Legionella pneumophila, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.

Legioneloza nie jest zaraźliwa, co oznacza, że nie przenosi się z człowieka na człowieka. Stanowi zagrożenie dla ludzi jedynie, gdy dostanie się do dróg oddechowych. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody). Legionella nie przenosi się też drogą pokarmową, tzn. nie jest niebezpieczna, gdy trafi do układu pokarmowego wraz z wypitą wodą.

Większość przypadków legionelozy można wyleczyć za pomocą antybiotyków. Ciężki przebieg choroby najczęściej dotyczy osób starszych, z obniżoną odpornością, diabetyków, a także palaczy.

Co można zrobić, żeby uniknąć zakażenia Legionellą? GIS zaleca:

  • regularne czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń natryskowych w domu (głowice prysznicowe, nawilżacze powietrza, wanny z hydromasażem), zgodnie z zaleceniami producenta,
  • po nieużywaniu kranu przez ponad dwa tygodnie, przed korzystaniem z wody odkręcenie kranu na przynajmniej 2 minuty,
  • okresowe opróżnianie i przepłukiwanie urządzeń grzewczych, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu zredukowania osiadających na dnie i ściankach zanieczyszczeń,
  • jeżeli jest taka możliwość, zachowanie temperatury wody w urządzeniach grzewczych na poziomie 60 st. Celsjusza.

 

więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/legioneloza-choroba-legionistow

Barbara Bednarz

       Wójt Gminy Świerczów