||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dofinansowanie na odbudowę zabytków

W dniu 28 marca Gmina Świerczów złożyła 7 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. Dofinansowanie uzyskały aż  4 wnioski tj.:

1. „Droga dojazdowa wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Starościnie” – 490 000,00 zł

2. „Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów” (kapliczki przydrożna z figurą Matki Boskiej w Starościnie i z figurą św. Józefa w Starościnie, rzeźba św. Jana Nepomucena na postumencie w Starościnie, krzyż przydrożny w Bąkowicach, krzyż przydrożny w Dąbrowie  – 190 120,00 zł

3. „Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie” – 172 480,00 zł

4. „Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe w kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu” – 230 300,00 zł

Łączna wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 1.082.900 zł. W dniu 18.07.2023 r. w Urzędzie Gminy w Świerczowie nastąpiło symboliczne wręczenie przez Panią Poseł na Sejm RP Katarzynę Czochara promesy dla Gminy Świerczów, którą odebrała Pani Wójt Barbara Bednarz wraz ze skarbnikiem gminy. Natomiast w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich i remontowych przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu w imieniu nieobecnego proboszcza ks. Kan. Krzysztofa Szczecińskiego – przedstawiciel Rady Parafialnej Pani Maria Bednarz, natomiast w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich i remontowych w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie – radny Pan Grzegorz Paduch.  Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie wynosi aż 98% kosztów realizacji zadań. Gmina Świerczów uzyskała już wstępne promesy inwestycyjne, toteż możliwe jest przystąpienie do dalszego etapu działań tj. podjęcia stosownych uchwał o udzielenie dotacji, zawarcie stosownych umów dotacji z Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace w kościołach filialnych w Miejscu i Dąbrowie, a następnie rozpoczęcie procedur przetargowych celem wyłonienia wykonawców.