||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Zbicy

W roku 2023 sołectwo Zbica środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zadanie związane z remontem świetlicy wiejskiej, polegające na wymianie pokrycia dachowego. Zadanie zostało wykonane przez firmę Usługi ciesielsko-dekarskie Mirosław Rapacz i zostało zakończeniu w miesiącu lipcu b.r. Wartość zrealizowanego zadania sfinansowanego z budżetu Gminy Świerczów wyniosła 19 731,19 zł. Warto przypomnieć, że w latach wcześniejszych również poniesiono wydatki na remont świetlicy, remont toalety i schodów praz zakupiono wyposażenie. Dzięki tym pracom i zakupom standard i warunki korzystających ze świetlicy znacznie się poprawiły.