||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. kadr w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została zatrudniona:

 

 

Pani Justyna Senkowska zam. w Wężowicach

 

 

Uzasadnienie:

 

W związku z rezygnacją i ustaniem stosunku pracy osoby wyłonionej w drodze naboru oraz rezygnacją kolejnej osoby spośród kandydatów na ww. stanowisko  zatrudniona została Pani Justyna Senkowska,  wykazując się wiedzą do zatrudnienia na stanowisku ds. kadr w Urzędzie Gminy Świerczów, spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

 

     Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

 

 

Świerczów, dnia 04.08.2023 r.