||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informuję, że od 31 lipca 2023r. do 14.08.2023 r. prowadzimy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach projektu FEO 2021 – 2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Szczegóły na temat realizowanego naboru zamieszczone są na stronie internetowej https://namyslow.praca.gov.pl, oraz na https://www.facebook.com/PUPwNamyslowie

 

Mariusz Wysocki                  

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej