||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn.:" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"