||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Pomoc w wypełnianiu deklaracji PIT za 2013 rok

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że w celu ułatwienia podatnikom dokonania rozliczenia dochodów za rok 2013, przy współpracy z Wójtem Gminy Świerczów, w dniu 4 marca 2014 r., w godzinach od 9.00 do 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie Punkt Obsługi Podatnika, w którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Namysłowie udzielać będą informacji z zakresu wypełniania i składania zeznań podatkowych za 2013 rok.

Uruchomione zostanie specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania podatkowego przez internet. Z pomocą pracownika tut. Urzędu Skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania  w formie elektronicznej. Rozliczenia będą prowadzone przez system e-Deklaracje, a podatnicy otrzymają urzędowe potwierdzenia złożenia PIT-ów.

Osoby, które będą chciały rozliczyć się w Urzędzie Gminy w sposób elektroniczny, przed przystąpieniem do złożenia zeznania za 2013 r. powinny przygotować:
  • dowód osobisty,
  • kwotę przychodu z zeznania za 2012 r.,
  • informacje od płatników (m.in. zakładów pracy ) o uzyskanych dochodach w 2013 r.,
  • dokumenty potwierdzające odliczenia (jeżeli chcą skorzystać z ulg podatkowych).
Serdecznie zapraszamy 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie        
mgr Dorota Brodzińska-Duda