||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Konkurs "Znam Gminę Świerczów 2023"

18 czerwca 2023r. podczas obchodów Dni Świerczowa został przeprowadzony konkurs  wiedzy o naszej gminie pt. „Znam Gminę Świerczów 2023” zorganizowany przez Urząd Gminy w Świerczowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Świerczowie. Celem konkursu było bliższe poznanie i promowanie Gminy Świerczów, upowszechnianie historii ziemi świerczowskiej oraz integracja społeczności lokalnej i zdrowa rywalizacja. Konkurs  został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

I - uczniowie klas  IV-VIII szkoły podstawowej,

II - młodzież i dorośli.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się dużą wiedzą ze znajomości charakterystyki Gminy Świerczów, ciekawych miejsc i zabytków gminy Świerczów oraz historii miejscowości rozwiązując test zawierający 25 pytań. Komisja konkursowa  w składzie; Krzysztof Żołnowski, Barbara Bednarz i Agata Zając po sprawdzeniu testów wyłoniła zwycięzców.

Laureatami konkursu „ Znam Gminę Świerczów 2023” zostali:

w kategorii uczniowie klas IV -VIII:

I miejsce – Weronika Kaźmierczak,

II miejsce – Hanna Harasimczuk,

III miejsce – Marcin Harasimczuk,

DSC01634.jpeg

w kategorii młodzież i dorośli:

I miejsce – Mariusz Boduch,

II miejsce – Damian Katra,

III miejsce – Piotr Andruszków i Henryk Rzadkowski.

DSC01641.jpeg

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Świerczów, pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Laureaci konkursu o gminie 2023.jpeg

Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy na następną edycję konkursu w przyszłym roku.

  Agata Zając