||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

XXI edycja Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Sztuka Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Życie jest podróżą”

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z województwa opolskiego do składania prac w XXI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja  konkursu odbywa się pod hasłem „Życie jest podróżą”.

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace artystyczne osób z niepełnosprawnościami:

1) uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

2) uczestników środowiskowych domów samopomocy,

3) mieszkańców domów pomocy społecznej.

 

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie do podległych jednostek.

 

Informacje dot. Konkursu

 

Kategorie i techniki wykonania prac

Malarstwo i witraż

Dopuszczalne techniki: akwarele,  pastele,  gwasz,  olej itp., na dowolnym podłożu  (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

Rysunek i grafika

Dopuszczalne techniki: ołówek, węgiel, piórko, mazak, techniki powtarzalne, np. drzeworyt i linoryt

Rzeźba kameralna i płaskorzeźba

Dopuszczalne techniki: rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych

Tkanina i aplikacja

Dopuszczalne techniki: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty

Fotografia

Dopuszczalne techniki: Fotografia

 

Forma i termin zgłoszenia pracy do konkursu

Zgłoszenie prac do Konkursu dokonuje się wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego pisma. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to, aby zgłaszane prace spełniały wymogi określone w regulaminie.

 

Prace można składać do dnia 30 września 2023 roku w Oddziale Opolskim PFRON, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, sekretariat (pokój nr 10).

 

Informujemy, że prace, które nie zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego Oddział wykorzysta do organizacji wystaw.

 

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji autora prosimy o trwałe opisywanie prac.

 

Do pobrania: