||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa