||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Najlepszy z Najlepszych


W dniu 23 czerwca 2023r. w Urzędzie Gminy w Świerczowie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Świerczów i ich rodziców oraz zostały przyznane jednorazowe stypendia Wójta Gminy Świerczów pn. „Najlepszy z Najlepszych”.

Tytuł „Najlepszy z Najlepszych” otrzymują uczniowie, którzy w ciągu pięciu lat nauki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej uzyskali wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, mają osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, osiągnięcia sportowe oraz za aktywną działalność społeczną zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/248/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów zmienioną Uchwałą Nr XX/96/2016 r. z dnia 29 września 2016r., Uchwałą Nr IX/70/2019 z dnia 13 czerwca 2019r. i Uchwałą Nr XXIII/234/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie tylko ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie:

  • Amelia Kumiec uzyskując I miejsce i stypendium w wysokości 1 000 zł;
  • Weronika Drzazga uzyskując II miejsce i stypendium w wysokości 700 zł.

Symboliczne czeki wyróżnionym uczniom wraz z listem gratulacyjnym i upominkami wręczyła Wójt Gminy Barbara Bednarz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Adamem Janasem.

Na uroczystość  wręczenia zaproszeni zostali rodzice wyróżnionych uczniów, którym także wręczono listy gratulacyjne.

Swoją obecność uświetnili również: Dyrektor Szkoły Jolanta Wilczyńska wraz z Sewerynem Cicheckim wychowawcą klasy wyróżnionych uczennic oraz Sekretarz Gminy Iwona Wilczyńska.

Składamy serdeczne gratulacje wyróżnionym uczniom i ich rodzicom, za uzyskanie wspaniałych wyników oraz życzymy powodzenia w rekrutacji do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

            Uczniom obecnych klas III – VII, którzy otrzymali promocje na kolejny rok szkolny 2023/2024, życzymy powodzenia i sukcesów w osiąganiu wyników w nauce, by kończąc VIII klasę mogli uzyskać tytuł „Najlepszy z Najlepszych”.

Sekretarz Gminy - Iwona Wilczyńska

1.jpeg
IMG_5816.jpeg
IMG_5772.jpeg
IMG_5771.jpeg
5.jpeg
3.jpeg
2.jpeg
1a.jpeg