||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zaproszenie do składania wniosków o Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji,dla:

a) nauczycieli, wychowawców, instruktorów oraz pracowników (w tym dyrektorów) niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne, placówkach
systemu oświaty z obszaru województwa opolskiego;
b) osób działających w zakresie oświaty i wychowania na obszarze województwa opolskiego, w tym w organizacjach pozarządowych lub na ich rzecz.


Wnioski oprócz organów prowadzących składać mogą również rady rodziców oraz władze statutowe organizacji pozarządowych i szkół niepublicznych.

Do pobrania:

PDFTreść Pisma