||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.

 

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały

 

 

Do pobrania:

PDFUchwała nr 9703/2023 z dnia 5 czerwca 2023
DOCFormularz uwag OCRM w Opolu.doc