||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025”

marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg marszałek_woj_opolskiego.jpeg

 

W dniu 28.04.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Województwem Opolskiem a poszczególnymi gminami powiatu namysłowskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025” na dofinansowanie zadań własnych gminnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Przedstawicielami Marszałka Województwa Opolskiego byli: Pan Artur Nowak – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,  Pani Jolanta Wilczyńska – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego, Pan Tomasz Krystosek – Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pani Edyta Wojtowicz – Główny Specjalista w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Ze strony samorządowej uczestniczyli Wójtowie Gmin: Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków oraz Burmistrz Namysłowa, Skarbnicy Gmin oraz sołtysi lub przedstawiciele Rad Sołeckich  gmin, które będą realizować zadania w „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025”.

            W ramach edycji na lata 2023-2025 przewidziano zwiększenie wartości dofinansowania z 5.000zł na 6.500zł na sołectwo. Natomiast Gmina Świerczów przeznaczyła na wkład własny do tych zadań po 1.625zł dla każdego sołectwa, łącznie kwotę 6.500zł. W związku z czym każde z nw. sołectw może zrealizować zadanie w kwocie 8.125zł.  W ramach tegorocznej edycji na terenie Gminy Świerczów będą realizowane następujące zadania:

  1. Sołectwo Biestrzykowice - Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji,
  2. Sołectwo Grodziec - Zagospodarowanie i wyposażenie terenu na działce nr 82/3,
  3. Sołectwo Starościn - Zagospodarowanie boiska sportowego
  4. Sołectwo Świerczów - Zagospodarowanie placu zabaw.

Skarbnik Gminy – Mateusz Bieniek

inicjatywa solecka 2023.jpeg