||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków