||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków