||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

 Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

 

W okresie wakacji 2023 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony                      z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 

  • chorób układu oddechowegow Szklarskiej Porębie

                                                                         w terminie 20.07-09.08.2023 r.

 

  • wad postawy i chorób układu ruchuw Jedlcu

                                                                     w terminie 10.07-30.07.2023 r.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Wiek- dzieci urodzone w latach 2008-2016 (7-15 lat)
  3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą- druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl -wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.

Do wniosku powinien zostać dołączony wypełniony załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka.

  1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności) z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

 

Wnioski można składać do 15 maja 2023 r.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

 

Załączniki:

PDFWniosek o rehabilitację dla dzieci z załącznikami