||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

4.04.2023 r. – 18.04.2023 r.

 

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje,
wraz z harmonogramem konsultacji:

 

Uchwała nr  9190/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r.

 

Załączniki: