||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 16 lutego 2023 r. w nowej Sali Ślubów Urzędu Gminy w Świerczowie  pary małżeńskie mieszkające na terenie Gminy Świerczów obchodziły swoje jubileusze pożycia małżeńskiego.

Tego dnia świętowała 1 para, która obchodziła „Złote Gody” w 2022 r. oraz 3 pary obchodzące  „Diamentowe Gody”, a także 1 para, obchodząca „Żelazne Gody”. Tak wspaniałe jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin – dzieci wnuków i prawnuków.

Tą niezwykle miłą uroczystość rozpoczęła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt  Barbara Bednarz. Witając Dostojnych jubilatów okolicznościowym przemówieniem. Uroczystego aktu dekoracji Jubilatów obchodzących 50- lecie pożycia małżeńskiego „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonała Wójt Gminy Barbara Bednarz, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy w Świerczowie Adama Janas, Sekretarza Gminy Iwony Wilczyńskiej i Z-cy Kierownika USC Doroty Klisowskiej-Topoła. Wszystkie pary małżeńskie otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki, wykonano zdjęcia pamiątkowe.

Medal ten jest podziękowaniem za wszystko, co przez tak długi czas Państwo tworzyli i budowali jako małżeństwo i rodzina. W swoim przemówieniu  Pani Wójt skierowała do Szanownych Jubilatów słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie.

Medalami za 50 lecie Pożycia małżeńskiego– „Złote Gody” odznaczeni zostali:

1. Państwo Krystyna i Stefan Malczewscy

Jubileusz 60 -lecia pożycia małżeńskiego –„Diamentowe Gody” obchodzili:

1. Państwo Jadwiga i Zenon Nieśpiałowscy

2. Państwo Helena i Ferdynand Bieleccy

3. Janina i Emil Krasoń

Jubileusz 65 -lecia pożycia małżeńskiego –„Żelazne Gody” obchodzili:

1. Państwo Marianna i Tadeusz Pękalscy.

Nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć na spotkanie ze względu na stan zdrowia i pozwolić na wspólne świętowanie. W imieniu pary małżeńskiej obchodzącej 60-lecie upominki wraz z listami gratulacyjnymi odebrała synowa, a za parę  obchodzącą 65- lecie  małżeństwa upominki wraz z listami odebrał syn, natomiast parę małżeńską obchodzącą 60 –lecie małżeństwa władze gminy odwiedziły w ich domu, wręczając im listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.

Gratulujemy Państwu pięknego jubileuszu i życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku, radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować wspólnie kolejne jubileusze.

Dorota Klisowska-Topoła - Zastępca Kier. USC