||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o terminach składania zeznań podatkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, o terminach składania zeznań podatkowych.

Zeznanie o wzorze PIT-28 za 2022 rok można składać od 15 lutego 2023 roku do 2 maja 2023 roku.

Zeznania podatkowe PIT można składać od 15 lutego do 2 maja 2023 roku.

Wszystkie ww zeznania przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

Urząd ma 45 dni na jej zwrot dla zeznań złożonych w formie elektronicznej i 3 miesiące na zwrot dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2023 roku .

 

Od 15 lutego 2023 roku w usłudze Twój e-PIT udostępnione będą dla podatników zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

 

 

                                                                                Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie

                                                                                           Lilianna Hanc-Hinborch