||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Komunikat Wójta Gminy w sprawie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego

KOMUNIKAT  

 

Wojewoda Opolski Rozporządzeniem Nr 0510/P/2/2023 uchylił rozporządzenie
Nr 0510/P/20/2022  w sprawie zwalczania  wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego, kluczborskiego i opolskiego.

W dalszym ciągu obowiązuje jednak Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 768) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, którym nakazuje się między innymi:

- utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od  dzikich ptaków,

- karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

- przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków,

- lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

Do pobrania:

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi