||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PRZYPOMINAMY !!! Informacja dla rolników dot. programu priorytetowego pn. ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy informuje, że Gmina Świerczów planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach trzeciej edycji programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Inwentaryzacja będzie prowadzona poprzez przyjmowanie od rolników ankiet inwentaryzacyjnych.

Formularz ankiety inwentaryzacyjnej dostępny jest w Urzędzie Gminy Świerczów w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6, na stronie internetowej www.swierczow.pl/ w zakładce ochrona środowiska oraz u Sołtysów.

Sposób składania ankiet: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów – w sekretariacie pok. nr 2

Termin składania ankiet upływa: 15.03.2023 r.

Więcej informacji o Programie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6, nr tel. 77 419 61 70 wew. 17

                                                               Wójt Gminy Świerczów

                                                               Barbara Bednarz