||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW” W 2023 R.

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE
„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW”
W 2023 R.

 

Nazwa oferenta:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie,
46-112 Świerczów, ul Brzeska 48

Nazwa zadania publicznego:

„Sport to zdrowie”

Wysokość przyznanych środków publicznych:

45 000,00 zł

Wójt Gminy Świerczów
 mgr Barbara Bednarz