||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg

INFORMACJA

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów:

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęły trzy oferty.

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez:

  1. Panią Sylwię Kulpa zam. Starościn;
  2. Panią Justynę Senkowską zam. Wężowice;

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 13.01.2023 r. w następujących godzinach:

  1. Pani Sylwia Kulpa – godzina 13.00
  2. Pani Justyna Senkowska – godzina 13.15

 

w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17 (sala Gminnego Ośrodka Kultury).

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz      

Świerczów, dnia 10.01.2023 r.

 

 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia
  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
  • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy
  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.