||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Oceny jakości wody przeprowadzone w 2023r.