||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zakup węgla po cenach preferencyjnych w Gminie Świerczów – II tura

Informuję, że sprzedaż węgla w Gminie Świerczów w roku 2023 będzie realizowana na dotychczas obowiązujących zasadach.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz