||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zakup węgla po cenach preferencyjnych w Gminie Świerczów – II tura

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zakup węgla po cenach preferencyjnych w Gminie Świerczów – II tura

 

Informuję, że sprzedaż węgla w Gminie Świerczów w roku 2023 będzie realizowana na dotychczas obowiązujących zasadach, uwzględniając pierwszeństwo zakupu przez osoby, które złożyły wniosek na okres do 31 grudnia 2022, lecz nie udało się im tego zakupu zrealizować z uwagi na brak węgla z kopalni. 

Aby zakupić węgiel po cenie preferencyjnej należy złożyć wniosek do 15.01.2023 r.

 

UWAGA ! W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie  uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

Wypełniony i podpisany wniosek należy:

  • przesłać elektronicznie poprzez skrzynkę EPUAP na adres: /yil8537bi6/SkrytkaESP (proszę pamiętać o podpisaniu wniosku za pomocą podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym)
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17,
    46-112 Świerczów
  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

 

Wniosek dostępny jest w wersji elektronicznej:

lub papierowo do pobrania w  Urzędzie Gminy Świerczów, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie, Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie, P.P.H.U. Jawis Hurt Detal Sklep Wielobranżowy & Stacja Paliw Motoryzacja / Stacje paliw Wiesława Jedlińska w Świerczowie i u Sołtysów.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

 

Do pobrania:

PDFwniosek o preferencyjny zakup paliwa stalego dla gospodarstwa domowego.pdf
DOCXwniosek o preferencyjny zakup paliwa stalego dla gospodarstwa domowego.docx