||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

UWAGA WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW KOMUNIKATY!