||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Informuję, że Polska Grupa Górnicza S.A. uruchomiła w dniu 12.12.2022 r. wydawanie węgla dla Gminy Świerczów. Węgiel będzie pochodził z trzech kopalń: KWK Piast – Ziemowit, KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK Ruda Ruch Bielszowice. Będzie on wydawany gminie za pośrednictwem Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW), którym dla Gminy Świerczów jest Adam Kobylański prowadzący działalność gospodarczą: Usługi Transportowe Handel Opałem w Brzegu. KDW będzie dostarczał węgiel do następujących składów:

- Agromund Sp. z o.o. Dąbrowa, ul. Kasztanowa 5, 46-112 Świerczów, tel. 77 4194618, 668 074 831

- Barbara Makuch Skład Opału i Kruszywa ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów, tel. 774100379, 774196325,

- Kozera sp. z o.o. ul. Strzelecka 15, 46-146 Domaszowice, tel. 774194115.

 

W pierwszej kolejności uruchomiony zostanie skład Agromund w Dąbrowie.

 

Warunkiem uprawniającym do nabycia węgla w składzie jest wcześniejsze dokonanie wpłaty i otrzymanie właściwej informacji z Urzędu Gminy, którą należy przedłożyć do wglądu w składzie opału. Cena za 1 tonę węgla wynosi 1 850,00 zł brutto. W przypadku zakupu 0,5 tony wysokość wpłaty wynosi  925,00 zł, natomiast za 1,5 tony - 2 775,00 zł.

Po dokonaniu wpłaty, w sprawie dostawy węgla będzie kontaktować się z Państwem pracownik Urzędu Gminy.

 

Wpłata odbywać się będzie WYŁĄCZNIE na konto bankowe: 44 8890 0001 0316 1176 2003 0172. Tytuł przelewu: "Za węgiel – ilość węgla (np. 1,5 tony), imię i nazwisko wnioskodawcy, adres". Adres należy podać taki sam jak w złożonym wniosku na zakup węgla.

 

Na stronie www.swierczow.pl udostępniony został druk dowodu wpłaty / polecenia przelewu wraz ze wzorem jego wypełnienia.

 

UWAGA!

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa w ramach zakupu preferencyjnego istnieje możliwość przeniesienia na 2023 rok części niewykorzystanego limitu z 2022 r.

 

Dowóz węgla do klienta podlega dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem danego składu opału.

Inne usługi np. workowanie należy uzgodnić ze składem.

Powyższe zasady dotyczą zakupu węgla zarówno typu orzech jak i ekogroszek.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
    

Informacja dotycząca składania wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych (kliknij tutaj)

Do pobrania:

Dane do wpłaty

PDFWZÓR WYPEŁNIONEGO DRUKU WPŁATY
PDFDruk wpłaty - ilość 0,5 tony
PDFDruk wpłaty - ilość 1 tona
PDFDruk wpłaty - ilość 1,5 tony
 

Dane do przelewu:

PDFWZÓR WYPEŁNIONEGO DRUKU PRZELEWU
PDFDruk przelewu - ilość 0,5 tony
PDFDruk przelewu - ilość 1 tona
PDFDruk przelewu - ilość 1,5 tony