||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świerczów

Na terenie Gminy Świerczów występują drogi: wojewódzka  nr 454, powiatowe i gminne, których zarządcami są:

 

1. Droga wojewódzka nr 454 Opole – Namysłów przez m. Miejsce, Świerczów, Biestrzykowice – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy  w Oleśnie.

Wykaz telefonów pracowników Oddziału Terenowego w Oleśnie

  1. Kierownik Oddziału – Pan Tomasz Sosnowskitel. (34) 350-91-90, 504 029 645
  2. Pan Grzegorz Niezgoda – 605 728 981
  3. Telefon alarmowy dyżurny (tylko w momencie powołania dyżurów) – 601 412 478

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich ZDW w Opolu:

  1. Z-ca Dyrektora – Grzegorz Cebula (77) 459 18 00, kom. 516 106 178
  2. Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg – Franciszek Fejdych (77) 459 18 30,
    kom. 660 426 303

Więcej informacji na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

2. Drogi Powiatowe (Starostwo Powiatowe w Namysłowie)

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

1

1129 O

Żaba – Biestrzykowice

2

1132 O

Starościn – Zbica (skrzyż.  z DP 1187 O)

3

1133 O

Skrzyż. z 1132 O – Osiek Duży

4

1134 O

DP 1136 O – stacja kolejowa Dąbrowa

5

1136 O

Starościn – Świerczów – Mąkoszyce (do gr. Gminy)

6

1139 O

Świerczów - Przygorzele

7

 

Skrzyż. z DP 1140 O – most w Bielicach

8

1140 O

Gola -  Bielice

9

1141 O

Mąkoszyce – Bąkowice (do gr. Gminy)

10

1187 O

Zbica – Dąbrowa

Wykaz dyżurnych pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego  w Namysłowie:

  1. Krzysztof  Holinej tel. 513 141 523
  2. Karolina Sośniak   tel. 513 156 572
  3. Piotr Zaremba       tel. 513 141 539

 

3. Drogi gminne:

Pracownicy Urzędu Gminy w Świerczowie w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek od 7:15 – 16:15, od wtorku do czwartku od 7:15 – 15:15, w piątek od 7:15 – 14:15
tel. (77) 400 80 69  wew. 17, (77) 400 80 69 wew. 24.

Po godzinach urzędowania tel. kom. 604 152 662.