||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Projekt „Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców pow. Namysłowskiego”

Firma PLATA Piotr Sierzputowski realizuje projekt pod nazwą "Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców powiatu namysłowskiego" w ramach RPO Opolskie 2014-2020, którego obszarem realizacji jest województwo opolskie powiat namysłowski. Przedmiotem projektu „Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców pow. Namysłowskiego” są działania ukierunkowane na wzrost jakości życia osób starszych (w wieku 50 lat i więcej) w tym osoby z niepełnosprawnościami, poprzez dostęp do wysokiej jakości świadczonych usług zdrowotnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w rozumieniu kod. cyw. teren powiatu namysłowskiego woj. opolskiego. Wsparcie zaplanowano dla 15 osób ( 9 kobiet, 6 mężczyzn). Organizacja programu obejmuje usługi zdrowotne: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, wsparcie dla 15 opiekunów faktycznych w postaci poradnictwa psychologicznego indywidualnego, zdobycie kompetencji w ramach kursu „Opiekun osób starszych” dla opiekunów faktycznych. Udział w naszym projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://plata-namyslow.pl/