||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PSZOK

Od dnia 01.12.2022r.   uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  zlokalizowany w miejscowości Ziemiełowice na terenie Gminy Namysłów na działkach należących do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „ EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie.

PSZOK  będzie prowadził odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w każdy poniedziałek w godz.11oo-15oo ( dzień roboczy).

ZWiUK „ EKOWOD” Sp. z o.o.  zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK od mieszkańców Gminy Świerczów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świerczów Nr XXXIV/367/2022 z dnia 29 września 2022r. r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, z którą można się zapoznać pod adresem: Uchwala XXXIV/367/2022 (swierczow.pl). Pierwszym krokiem, który należy uczynić przed zdaniem odpadów na PSZOK jest wypełnienie w Urzędzie Gminy oświadczenia mieszkańca w sprawie rodzajów odpadów, które zamierza dostarczyć na PSZOK.

 

Do pobrania:

PDFRodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PDFRegulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
PDFZałącznik do regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
DOCXZałącznik do regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - wersja edytowalna