||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Podpisanie umowy w ramach grantu "Dostępny samorząd"

Fundusz społeczny.png

W dniu 15 listopada 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Świerczowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie Gminy w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności, tj.: w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia grantowego jest wprowadzenie racjonalnych usprawnień do niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym osób ze szczególnymi potrzebami głównie dla osób z problemami słuchu, wzroku, ograniczeniami w poruszaniu się i problemami poznawczymi.

Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy w Świerczowie” na kwotę 63 461,12 zł.

                                                                                                          Justyna Krasoń