||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Świerczów a Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu i Turystyki we wszystkich szkołach gminnych realizowane są zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej  dla uczniów klas I-VI.

Program trwa od września i będzie realizowany do grudnia br.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy poprzez:

  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 min. Łączna liczba przeprowadzonych zajęć dla jednej grupy uczestników projektu wynosi 26.

Środki finansowe na udział w programie pochodzą z budżetu Gminy Świerczów oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

                                                                                                   Iwona Wilczyńska – Sekretarz Gminy

Dąbrowa 3.jpeg
1 - projektŚW.jpeg