||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

III edycja Marszałkowskiej Inicjatywa Sołecka w Gminie Świerczów zakończona sukcesem!

marszałek_woj_opolskiego.jpeg marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg

Podobnie jak w latach ubiegłych -  również tegoroczna edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Gminie Świerczów została zakończona sukcesem. Głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiego jest umożliwienie mieszkańcom poszczególnych sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa i budżetu gminy na przedsięwzięcia, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności jak np. zagospodarowanie miejsc publicznych i użyteczności publicznej istotnych z uwagi na dobro wspólne; nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych; działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, rekreacji, integracji społecznej. Przypominamy, że w latach 2020-2021 zadania zrealizowano na terenie sołectw: Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Świerczów, Wężowice, Zbica. W bieżącym roku swoje przedsięwzięcia wykonały 3 ostatnie sołectwa tj.: Bąkowice, Biestrzykowice i Starościn.

  1. Bąkowice - Zakup 2 namiotów wraz z zestawem ławek i stolików – łączna wartość zadania 6 624,00 zł,
  2. Biestrzykowice - Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – łączna wartość zadania 7 876,16 zł
  3. Starościn - Letnia Przystań dla mieszkańców  - łączna wartość zadania – 13 000,00 zł

Każde z sołectw otrzymało dofinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5 000,00 zł, pozostałe środki stanowiły wkład z budżetu gminy (w tym funduszu sołeckiego).

Do tego wszystkiego należy oczywiście dodać jeszcze pracę własną wykonywaną przez mieszkańców. Pragnę złożyć ogromne podziękowania wszystkim zaangażowanym sołtysom, radnym i mieszkańcom naszej Gminy za poświęcony czas, sprzęt, trud i wysiłek włożony w realizację tych zadań.

Ponadto informuję również, że Marszałek Województwa Opolskiego poinformował o kolejnych edycjach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w latach 2023-2025. Wysokość dotacji wzrośnie do kwoty 6500 zł. Niezbędne środki na wkład własny zostaną zapisane w budżecie Gminy, tak aby poszczególne sołectwa mogły wziąć udział w tej inicjatywie w kolejnych latach. Zasady wnioskowania o środki zostaną przekazane niezwłocznie po uchwalenia regulaminu zasad przez Zarząd Województwa Opolskiego (w latach ubiegłych odbywało się to w I kwartale danego roku).

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

IMG-20221017-WA0007.jpeg

IMG_5903.jpeg
IMG-20221103-WA0005.jpeg
IMG-20221103-WA0002.jpeg