||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Rozpoczęta kanalizacja wsi Miodary

BGK.jpeg
 

W m-cu październiku 2022r. rozpoczęły się prace budowlane dla zadania pn. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej”. W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rozdzielczej i ciśnieniowej dla połączenia dwóch zlewni terenu wsi.

Obecnie wykonywane są roboty ziemne i układana jest sieć kanalizacyjna od strony miejscowości Żaba w kierunku miejscowości Biestrzykowice w drodze powiatowej nr 1129 O. Po wykonaniu prac na ul. Głównej zostaną skanalizowane pozostałe ulice w miejscowości Miodary.

                                                                                                                         Michał Hnat

IMG_20221103_113206.jpeg