||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Dnia 18 października 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie pary małżeńskich z terenu Gminy Świerczów obchodziły swoje jubileusze pożycia małżeńskiego.

Tak wspaniałe jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego dla pięciu par to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin – dzieci, wnuków i prawnuków.

Tą niezwykle miłą uroczystość rozpoczęła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt  Barbara Bednarz. Witając Dostojnych jubilatów okolicznościowym przemówieniem.

Uroczystego aktu dekoracji Jubilatów obchodzących 50- lecie pożycia małżeńskiego

„Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny dokonała Wójt Gminy Barbara Bednarz, w asyście Przewodniczącego Rady Gminy w Świerczowie Adama Janas oraz Z-cy Wójta Andrzeja Galla. Wszystkie pary małżeńskie otrzymały listy gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki. W swoim przemówieniu  Pani Wójt skierowała do Szanownych Jubilatów słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie.

Medalami za 50-Lecie Pożycia Małżeńskiego odznaczonych zostało 5 par: Państwo: Barbara i Wacław Pikus, Maria i Wiesław Dydak, Danuta i Władysław Gurban, Alfreda i Stanisław Ruchniak, Maria i Bronisław Żołnowscy.

Medal ten jest podziękowaniem za wszystko, co przez tak długi czas Państwo tworzyli  i budowali jako małżeństwo i rodzina.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy życząc wielu kolejnych lat  przeżytych w  zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

 

Z-ca kier. USC - Dorota Klisowska-Topoła