||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) rusza 1 grudnia

1 grudnia 2022 zostanie uruchomiony System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Będzie on prezentował aktualne informacje o możliwości skorzystania z usług internetu szerokopasmowego oraz zapewniał możliwość zgłoszenia pustostanów i zapotrzebowania na usługi. System to także cenne narzędzie dla samorządów, które nie dysponują informacjami, czy w danej lokalizacji możliwe jest świadczenie wybranych usług i jakie są plany rozwoju sieci. Ponadto stanie się źródłem wiedzy dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy znajdą tam informację, gdzie należy planować inwestycje zgodnie z zapotrzebowaniem, a gdzie skorzystać z już istniejącej infrastruktury.

 

22 października weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, na mocy której powstaje System Informacyjny o Dostępie do Usług Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). W czwartek 27 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2207) został ogłoszony komunikat Ministra Cyfryzacji z 26 października 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia SIDUSIS, które nastąpi od 1 grudnia 2022 r.

Dziś nie mamy jasnych informacji o usługach stacjonarnego dostępu do internetu na danym terenie, a tym bardziej informacji dostępnych w jednym miejscu. W związku z tym obywatele zainteresowani zakupem usług najczęściej krążą po stronach internetowych operatorów w poszukiwaniu informacji, czy pod ich adresami zamieszkania dany operator oferuje usługę. Dzięki rozwiązaniom wprowadzanym w ustawie obywatele będą mogli w szybki i prosty sposób sprawdzić, czy w miejscu ich zamieszkania dany operator oferuje swoją usługę.
 

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Cyfryzacji pojawią się wkrótce standardy technologiczne funkcjonowania SIDUSIS oraz wprowadzania i przetwarzania w nim informacji. Następnie system zostanie zasilony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacjami pochodzącymi z corocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Do 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem użytkowników rządowych, oraz podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej będą zobowiązani do przekazania do SIDUSIS po raz pierwszy szczegółowych informacji o punktach adresowych, w których istnieje możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. Od 1 stycznia 2023 r. System będzie dostępny dla wszystkich.
 

Operatorzy telekomunikacyjni średniorocznie umożliwiają świadczenie usług w setkach tysięcy nowych lokalizacji i tak będzie jeszcze co najmniej przez najbliższe lata, bo jeszcze chwilę zajmie nam eliminacja z mapy Polski wszystkich białych plam internetowych. Zmienia się też rzeczywistość świadczenia usług dostępu do internetu – z jednej strony coraz częściej na danej infrastrukturze usługi świadczy wielu operatorów, ale są też sytuacje, że istniejąca infrastruktura należy do operatora hurtowego, który nie świadczy odbiorcom końcowym usług dostępu do internetu szerokopasmowego – aby to się zadziało musi być chętny operator świadczący usługi detaliczne w oparciu o tę sieć. Tym bardziej informacje o wszystkich operatorach oferujących usługi w danej lokalizacji oraz jakiego typu są to usługi powinny być dostępne publicznie w jednym miejscu.

SIDUSIS docelowo ma zawierać także informacje dotyczące prowadzonych i planowanych inwestycji szerokopasmowych – zarówno dofinansowanych ze środków publicznych, jak i realizowanych na zasadach komercyjnych.
Koordynatorzy Szerokopasmowi

System to także narzędzie wspierające działalność Koordynatorów Szerokopasmowych, czyli osób, które mogą być wyznaczani w gminach i powiatach  w celu szerokorozumianego reprezentowania samorządu w kwestiach związanych z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

 

sidusis.jpeg