||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

W okresie od 12 października 2022 r. do 28 października 2022 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swierczow.pl, stronie internetowej Gminy Świerczów i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto informacja rozesłana została do stowarzyszeń zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencji Starosty Namysłowskiego,
a mianowicie:

 1. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie;
 2. Ludowy Zespół Sportowy w Starościnie;
 3. Ludowy Zespół Sportowy w Bąkowicach;
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa;
 5. Stowarzyszenie Wspólnota Parafialna Biestrzykowice;
 6. Stowarzyszenie Dzieci z Grodźca;
 7. Stowarzyszenie Miejsc z Miejsca;
 8. Koło Gospodyń Wiejskich w Grodźcu;
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowicach;
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Biestrzykowicach – Miodarach;
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie;
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu;
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Starościnie;
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczowie.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Świerczów.

Konsultacje polegały na przesłaniu do Urzędu Gminy w Świerczowie propozycji, opinii lub sugestii do zaproponowanego i opublikowanego projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły opinie lub sugestie do przedstawionego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz